A Gyermekjogok Világnapja: a gyermekek jogainak és védelmének nemzetközi emléknapja. Ez a nap, minden év november 20-án hívja fel a figyelmet a gyermekek jogainak fontosságára és világít rá többek között a szülői kapcsolattartás kiemelt szerepére, az érzelmi biztonságra és a szülők közötti egyenlőségre is. Ismerd meg, hogyan ünnepelhetjük és támogathatjuk a gyermekjogokat, és hogyan lehetünk részesei egy olyan világnak, ahol minden gyermek biztonságban és boldogan nőhet fel.

Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan érvényesül a gyermekek jogai egyes társadalmakban, és rávilágítsunk a felmerülő kihívásokra, esetleges hiányosságokra.

Válás és a gyermekjog kapcsolata

A gyermekjog fontos része a gyermekvédelemnek, és ezeknek a jogoknak az érvényesülése különösen fontos a válások során. A válás gyakran komplex érzelmi és jogi helyzeteket teremt, és ennek a folyamatnak jelentős hatása lehet a gyermekekre. A Gyermekjogok Világnapja kiváló lehetőség arra, hogy a társadalom és a jogrendszer ismét áttekintse, hogyan védi és támogatja a gyermekeket a válások kapcsán.

Gyermekek jogai válás után

A gyermekjogok megvalósítása szorosan összefügg a szülők közötti egyenlőséggel. A családi életben megnyilvánuló egyenlőség elengedhetetlen a gyermekek egészséges érzelmi fejlődéséhez, biztonságához és kiegyensúlyozott életéhez. Az egyenlőség nem csak a szülői feladatok megosztását jelenti, hanem az érzelmi támogatást, a döntéshozatali folyamatokban való egyenrangú részvételt és az együttműködés terét is.

A gyermekjogoknak váláskor 3 területen van különösen nagy jelentősége. Nézzük meg, melyek ezek.

1. Kapcsolattartás mindkét szülővel

A gyermekjogok közé tartozik a gyermekekhez való egyenlő hozzáférés joga is, ideértve mindkét szülővel való kapcsolattartás jogát. Válás során az ilyen jogok biztosítása kulcsfontosságú a gyermekek érzelmi és szociális fejlődése szempontjából a szülői elidegenedés megakadályozása miatt. A váló feleknek és a jogrendszernek megfelelően kell eljárniuk annak érdekében, hogy a gyermekek továbbra is kapcsolatban maradjanak mindkét szülőjükkel, kivéve, ha ez a gyermek érdekeit veszélyezteti. Ugyanis önmagában a válás nem szabadna, hogy akadályozza a gyermekek kapcsolattartását mindkét szülőjükkel.

2. Érzelmi biztonság megőrzése válás idején

A gyermekek jogai nem csupán jogi kérdéseket vetnek fel, hanem az érzelmi és pszichológiai támogatás szükségességét is. Válás során a gyermeknek joga van az őt érintő helyzet megértéséhez és tájékoztatásához annak érdekében, hogy minél könnyebben tudjanak alkalmazkodni a változáshoz és a válás során kialakult helyzet ne veszélyeztesse az életminőségüket.

3. Szülők közötti egyenlőség

Válás után az egyenlő szülői jogok és felelősségek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a gyermek megőrizhesse mindkét szülőjével való kapcsolatát. Az egyenlő szülői jogok biztosítják, hogy mindkét szülő részt vehessen a gyermekek életének fontos döntéseiben, az egészségügyi és oktatási ügyekben egyaránt.

Az egyenlő elérhetőség és kapcsolattartás biztosítása azt jelenti, hogy a gyermekek mindkét szülőjükkel tölthetnek megfelelő időt, és mindkét szülőjük aktívan részt vehet az életükben. Ez a szemlélet a gyermek jogait és szükségleteit helyezi előtérbe.

Fontosak a gyermekek jogai

A Gyermekjogok Világnapja tehát egyfajta emlékeztető arra, hogy a gyermekek jogai kiemelten fontosak, különösen olyan életesemények során, mint a válás. A társadalomnak és a jogrendszernek összefogva kell működnie annak érdekében, hogy a gyermekek jogai teljes mértékben érvényesüljenek, és hogy a válás ne tegye ki őket felesleges stressznek és kiszolgáltatottságnak.

Ezen a napon tehát nem csak azt ünnepeljük, hogy van ilyen irányelv, hanem gondoljunk arra is, mit tehetünk mindannyian a gyermekek jogainak támogatása érdekében, különös tekintettel a váló szülőkre és a jogalkotók felelősségére. A gyermekek jogainak világnapja emlékeztessen minket arra, hogy a jövőnk a gyermekeink kezében van, ezért fontos, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk az ő boldogulásukért és jogaikért.

Írta: Fleischer Gabriella

OLVASD EL EZT IS:

Fleischer Gabriella – Párkapcsolati és válási tanácsadó.

Örülök, hogy elolvastad a bejegyzésem, remélem sikerült értékes gondolatokat átadnom számodra. Főképp válással kapcsolatos cikkeket írok. Ezek sokat segíthetnek neked abban, hogy egészségesebben túljuthass a váláson.